در حال بارگذاری...
    1. ورود
    2. Englishقرهی

 

  مهندس مهدی قرهی   

  رییس هیات مدیره  

 

 

 

 محمود بهشتی اردکانی   

   عضو هیات مدیره   

 

قرهی

 

  مهندس حسین واعظ قمصری   

   مدیرعامل و عضو هیات مدیره   

 

قرهی

 

   دکتر رضا آقابابایی    

   عضو هیات مدیره

 

قرهی

 

    دکتر محمد مظاهری   

   عضو هیات مدیره

 

 

نقشه سایت | نمای قابل چاپ | تماس با ما | درباره ما
© 2008 - 2015 شرکت پرداخت الکترونیک سامان